Waarom tolken in de zorg zo belangrijk zijn

Geplaatst door

Tolken in de zorg – Een goede communicatie tussen zorgverlener en patiënt is ontzettend belangrijk. Echter kan de hulpverlening zeer moeilijk worden als een patiënt onvoldoende Nederlands spreekt, een andere taal spreekt, een andere culturele achtergrond heeft, doof of slechthorend is. In dat geval doen zorgverleners er goed aan om een professionele tolk in te schakelen. Op die manier is er geen taalbarrière meer tussen zorgverlener en patiënt en kunnen ze elkaar goed begrijpen. 

tolk inschakelen zorg

Tolkenorganisatie Global Talk

Tolkenorganisatie Global Talk neemt taal- en cultuurbarrières weg. Dat doen ze door de inzet van goed opgeleide, zeer ervaren tolken en cultuurspecialisten. Om elkaar goed te begrijpen is er immers meer nodig dan alleen een letterlijke vertaling via Google Translate. Daarnaast is het ontzettend vervelend om de hele tijd te communiceren via die gsm in je hand. Om communicatieproblemen te voorkomen én om tijd te besparen, is het inschakelen van een tolk een verstandige keuze.

Global Talk is de grootste tolkenorganisatie in het Nederlands taalgebied. Sinds 2021 zijn ze ook actief in België. De 1700 (!) tolken en cultuurspecialisten spreken samen ruim 200 verschillende talen. Ze werken in ziekenhuizen, op politiebureaus, in asielzoekerscentra, in rechtbanken, bij internationaal opererende bedrijven enzoverder. Allemaal plaatsen waar het écht een must is dat mensen elkaar goed begrijpen. 

Kinderen hoeven niet te vertalen

Wanneer er geen tolken in de zorg worden ingezet, zorgt dit ongetwijfeld voor problemen. De patiënten die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen, om welke reden dan ook, worden dikwijls aan hun lot overgelaten. Het belemmert de toegang tot en de kwaliteit van de zorg. Daarnaast zien we dat ouders (of andere familieleden) vaak aan de kinderen vragen om te vertalen, terwijl dit helemaal hun taak niet is. 

Hoe erg is het als een volwassene zijn medische problemen, echtscheiding of oorlogstrauma bespreekt met een hulpverlener en dat een kind dan als tolk moet optreden? De kans is groot dat een kind hier last van heeft en later ook de (mentale) gevolgen draagt van deze situatie. Het kind hoort immers dingen die hij of zij niet zou moeten horen. Het kind voelt zich verantwoordelijk om perfect te vertalen, terwijl dat voor een kind niet haalbaar is. Dit is een ongezonde situatie die eigenlijk niet zou mogen plaatsvinden.

Taalbarrière binnen het moederschap 

En wat met de geboortezorg? Ook dit komt nog te vaak voor: vrouwen die net bevallen zijn en honderden vragen hebben over het prille moederschap en over de gezondheid van hun kindje. Vrouwen die voor de eerste keer mama zijn geworden en hun zorgen en gevoelens willen uiten. Maar er is één probleem: ze beheren de Nederlandse taal niet genoeg en ze worden opzij geschoven. Ook dit is een situatie die voorkomen kan worden door een tolk in te schakelen in het ziekenhuis.  

Tolk inschakelen in de zorg

Niet alleen in het ziekenhuis, maar ook op andere plaatsen binnen de gezondheidszorg. Door een tolk in te schakelen kunnen bovenstaande problemen vermeden worden. Neem eens een kijkje op de website van Global Talk en informeer naar de mogelijkheden binnen jouw gezondheidsorganisatie. Want samen maken we écht het verschil!

Veel liefs,
Vanessa xxx