Wat doe je tegen stalkers?

Geplaatst door

Veel mensen krijgen te maken met stalkers. Misschien overkomt het jou ooit ook wel of misschien ben je op dit moment slachtoffer van stalking. Wanneer je al een hele tijd wordt lastig gevallen, voel je je niet meer veilig en wil je dat het stopt. Ongewenste telefoontjes of berichten, achtervolgen en dreigen met geweld zijn de meest voorkomende vormen van stalken, maar dat is nog lang niet alles. In deze blogpost bespreek ik wat stalking precies is en wellicht nog belangrijker: wat je kunt doen tegen stalkers.

wat doe je tegen stalkers

Wat is stalking?

Stalking is het opzettelijk en herhaaldelijk lastigvallen en achtervolgen van een persoon waardoor hij of zij zich onveilig voelt. Er zijn verschillende vormen van stalken waarbij stalkers macht en controle proberen uit te oefenen op hun slachtoffer. Ook de familieleden van het slachtoffer voelen hier dikwijls de gevolgen van.

Stalking kan iedereen overkomen. Vaak zijn de stalkers bekenden van het slachtoffer, bijvoorbeeld afgewezen minnaars of ex-partners. Ze kunnen de breuk met hun slachtoffer niet accepteren en doen er alles aan om de relatie te herstellen. Soms is de stalker iemand uit de omgeving die toenadering zoekt, zoals een buur of een collega. Anoniem stalken kan ook, maar dit komt minder voor in vergelijking met bovenstaande gevallen.

wat is stalking

Welke vormen van stalken zijn er?

Aanhoudende, bedreigende telefoontjes komen vaak voor, maar het kan ook gaan om ongewenste bezoeken aan huis of op het werk. Of dreigementen gericht aan het slachtoffer of zijn familie, verspreiding van leugens over het slachtoffer bij derden, chantage, geestelijke of lichamelijke mishandeling, cyberstalking enzoverder.

Over welke vorm van stalking het ook gaat, de gevolgen zijn erg zwaar. Stalking kan een echte nachtmerrie worden waardoor je wordt gedwongen om je leven ingrijpend te veranderen. Er zijn maar twee mogelijkheden: je neerleggen bij de pesterijen of beslissen om er tegenin te gaan. Niets ondernemen is geen optie want dit leidt ongetwijfeld tot psychische en lichamelijke klachten. Vaak komen slachtoffers ook in financiële problemen terecht omdat ze genoodzaakt zijn om van job te veranderen of te verhuizen.

vormen van stalken

Wat doe je tegen stalkers?

1. Wees kort en duidelijk

Zeg één keer duidelijk ‘nee’ en dreig ermee om klacht neer te leggen bij de politie. Meer uitleg hoef je niet te geven. Stalkers doen er alles aan om reactie te krijgen. Ze krijgen dan ook liever negatieve reacties dan helemaal geen reacties. Hoeveel telefoontjes, berichtjes en mailtjes je ook krijgt, probeer dit te allen tijde te negeren.

2. Breng je omgeving op de hoogte

Breng je familie, vrienden en collega’s op de hoogte van wat er precies gaande is. Waarschuw hen om uit de buurt te blijven van de stalker en om geen privé-gegevens van jou door te geven, zelfs als hij het vriendelijk vraagt. Het is namelijk heel belangrijk om zo weinig mogelijk contact te hebben met de stalker.

3. Hou een logboek bij

Het is heel belangrijk om zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen. Zelfs de kleinste details zijn belangrijk. Hou alvast een logboek bij waarin je alle feiten noteert. Noteer iedere keer de datum, het tijdstip, gedetailleerde omstandigheden en eventuele getuigenissen. Doe dit ook wanneer de stalker familieleden of vrienden bedreigd. Bewaar tevens alle e-mails, berichtjes, voicemails en brieven, en maak foto’s van eventuele vernielingen. 

4. Stalking aangeven bij de politie

Het is vanzelfsprekend dat je klacht indient bij de politie. Stalking is strafbaar. De straf die een dader krijgt, hangt af van wat er is gebeurd en welk bewijs er is. Uiteindelijk is het de rechter die beslist welke straf de stalker krijgt. Daarom is het ontzettend belangrijk om genoeg bewijsmateriaal te hebben. Heb je dit niet? Dan kan de volgende tip jou helpen.

detectivebureau bayo

5. Schakel een detective in

Het is niet altijd makkelijk om tastbare bewijzen van de stalking te verzamelen. Daarnaast kan het ook gevaarlijk zijn voor jou mocht de stalker agressief worden. In dat geval kan je beroep doen op detectivebureau Bayo. Zij zijn speciaal opgeleid om de stalker op te sporen en een dossier op te maken over zijn daden. Wanneer je met dit bewijsmateriaal naar de politie stapt, sta je een stuk sterker in je schoenen en is de kans groter dat de stalker vervolgd kan worden. Het zou immers verschrikkelijk zijn dat de stalker gewoon door kan gaan met zijn leven, zonder de gevolgen van zijn daden te dragen.

6. Blijf er niet alleen mee zitten

Aangezien de psychologische gevolgen van stalken niet te onderschatten zijn, is het belangrijk om erover te praten met familie of vrienden. Wanneer dit onvoldoende is, kan je terecht bij het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) voor psychosociale hulpverlening. Deze hulpverleners kunnen je overigens ook juridische ondersteuning bieden als je hier nood aan hebt. Ze luisteren naar je en geven je advies over hoe je het probleem verder kunt aanpakken.

7. Bereid je voor op noodsituaties

Tenslotte is het verstandig om je voor te bereiden op noodsituaties. Installeer de app 112 BE op je smartphone, vul alvast jouw gegevens in, en zet je mobiele data en locatiebepaling aan. Wanneer er direct fysiek gevaar is, kan je gebruikmaken van deze app zodat de calltaker van de noodcentrale al meteen een paar gegevens van jou krijgt. Daarnaast kan hij zien waar je jou op dat moment bevindt.

Mocht je geen smartphone bij je hebben, maar wel een vaste telefoon te pakken krijgen, bel dan meteen het noodnummer 101 als de stalker jou bedreigt of je spullen kapot maakt. De politie komt dan zo snel mogelijk ter plaatse om de dreiging te stoppen en de nodige vaststellingen te doen. Uiteraard wil je dit niet meemaken, maar je kunt maar beter goed voorbereid zijn om jezelf te beschermen.

wat te doen bij stalking

Zo, na het lezen van dit artikel weet je wat stalken is, welke vormen van stalken er zijn en wat je kunt doen tegen stalkers. De belangrijkste tip is om stalking aan te geven bij de politie en indien nodig een detective in te schakelen om voldoende bewijsmateriaal te verzamelen. Op die manier komt er een eind aan de ellende, wordt de stalker gestraft en kan jij verder met je leven.

Veel liefs,
Vanessa xxx

2 reacties

  1. Wat goed dat je hier een artikel over schrijft. Het blijft altijd nog veel voorkomen en het is echt bizar hoe zo iets in zijn werking gaat ook.

    1. Bedankt! Het is inderdaad een onderwerp waar weinig wordt over geschreven, maar wat helaas vaak voorkomt.

Reacties zijn gesloten.